Л. В. , П. і Н. І. , Г. (2021) «ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ», Сільськогосподарська мікробіологія, 340, с. 53-60. doi: 10.35868/1997-3004.34.53-60.