Цілі та проблематика

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Сільськогосподарська мікробіологія» є періодичним виданням, фаховим із сільськогосподарських наук. 

Журнал друкує експериментальні роботи, оглядові статті та короткі повідомлення.

До друку приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, у яких висвітлюються результати наукових досліджень з різних аспектів сільськогосподарської мікробіології та вірусології, що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для сільського господарства і раніше не публікувалися.

Статті повинні мати такі необхідні елементи: короткий аналіз останніх публікацій з досліджуваної проблеми, формулювання мети дослідження, матеріали й методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки та список цитованої літератури.

Рукописи приймаються до друку редакційною колегією після рецензування. Редакція зберігає за собою право вносити в текст зміни й скорочення.