ISSN-print: 1997-3004

Видавець: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

Видавець: Інститут мікробіології і вірусології ім Д.К. Заболотного НАН України.

Проблематика: Публікація статей проблемного, узагальнюючого, експериментального, методичного характеру, оглядів літератури з різних аспектів мікробіології та вірусології, що мають теоретичне і практичне значення і є актуальними для сільського господарства. 

Опубліковано: 2021-06-18

Весь випуск